Cranio Sacraal

Cranio Sacraal therapie is voortgekomen uit de craniale osteopathie. Het is ontwikkeld tot een behandelsysteem met een hoge preventieve en medische waarde door middel van een uiterst zachte aanraking.

Bij Cranio Sacraal werk is de aandacht gericht op het centrale zenuwstelsel dat bestaat uit hersenen en ruggenmerg. Dit zenuwstelsel bevindt zich tussen cranium (schedel) en sacrum (heiligbeen) met daaromheen 2 vliezen waartussen de hersenvloeistof circuleert in een eigen ritme.

Dit cranio sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal in het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed. We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt, en daarmee is het cranio-sacrale ritme, naast de ademhaling en de hartslag, de 3e primaire levensfunctie in het lichaam.

Een behandeling is erop gericht de doorstroming van de hersenvloeistof te optimaliseren, de maximaal bereikbare ruimte van ons zenuwstelsel terug te geven, de schedelbotjes, wervels en heiligbeen hun juiste plaats te laten terugvinden en de beweeglijkheid van het bindweefsel te stimuleren.