Baby’s en kinderen

Vanwege de zachtheid en het niet manipulatieve karakter is het uitermate geschikt voor baby’s en kinderen, met als doel een vrije doorstroming van de hersenvloeistof. Een baby heeft tijdens de bevalling nogal wat te verduren. Een kind is natuurlijkerwijze goed bestand tegen de fysieke krachten die tijdens een normale bevalling doorstaan worden. Echter wanneer de bevalling moeizaam verloopt en/of medische ingrepen van buitenaf noodzakelijk zijn (vacuumpomp, verlostang, keizersnede), neemt de kans toe op verstoringen in het cranio sacraal systeem. Verstoring van het cranio sacraal systeem kan op korte of langere termijn gevolgen voor het kind hebben.

Dit cranio sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal in het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed. We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt, en daarmee is het cranio-sacrale ritme, naast de ademhaling en de hartslag, de 3e primaire levensfunctie in het lichaam.

Een behandeling is erop gericht de doorstroming van de hersenvloeistof te optimaliseren, de maximaal bereikbare ruimte van ons zenuwstelsel terug te geven, de schedelbotjes, wervels en heiligbeen hun juiste plaats te laten terugvinden en de beweeglijkheid van het bindweefsel te stimuleren.

Cranio Sacraal Therapie kan een belangrijke ondersteuning bieden bij:

 • veel huilen
 • bronchitis of astma
 • darmproblemen
 • slaapproblemen
 • spijsverteringsproblemen
 • onrust
 • onzekerheid
 • algeheel onbehagen
 • leerproblemen
 • ADHD / ADD
 • adoptie / hechtingsproblemen

Ook na een ernstige val, ongeluk of wanneer een kind een operatie heeft moeten ondergaan kan het zinvol zijn om de gevolgen daarvan met ondersteuning van Cranio Sacraal Therapie te verhelpen of te verzachten.